Balanced IT

100% onafhankelijk assessment, advies en innovaties voor MKB

Mail Giss

Compliance & Security

Hoe veilig zijn je systemen en hoe veilig zouden ze eigenlijk moeten zijn?
Een verloren USB-stick, een printje op de printer, een gestolen laptop, een fout linkje of een wachtwoord op een geeltje op het beeldscherm. Het risico op bedrijfsschade komt vooral van binnenuit en kan grote gevolgen hebben.

Giss Compliance & Security

De maatregelen gaan over bewustwording, leiderschap, wet- en regelgeving, detectie- en responsbeleid. Met als doel om zowel op technisch als op organisatorisch vlak te voldoen aan

  • Wetmatigheden, waarmee boetes worden voorkomen;
  • Compliancy (ISO/NEN/etc), waarmee negatieve publiciteit wordt voorkomen;
  • Privacybescherming (GDPR/ AVG), waarmee je een professionele en vertrouwensuitstraling krijgt.

Actie in en reactie op de risico’s

Giss Compliance & Security is een op maat gemaakt veiligheidsprogramma. Gezamenlijk stellen we het beleid, de standaarden, richtlijnen en procedures op. Zo krijg je meer inzicht in:

  • Welke risico’s je bedrijf kan lopen;
  • Wat de impact voor je bedrijf is;
  • Wat echt beschermd moet worden en in welke mate:
  • Hoe je moet reageren als er toch wat gebeurt.

Je staat er niet meer alleen voor

Ten eerste monitoren en evalueren wij het beleid, de standaarden, richtlijnen en procedures. Door een scan of audit op je omgeving te maken krijgen we inzicht waar de zwakke plekken zijn en geven we advies hoe je deze beter kan beveiligen. Ten tweede trainen we je medewerkers zo dat zij bewuster omgaan met hun werkplek en documenten, wachtwoorden, laptops, USB-sticks, etc. Zo waarborgen we de continuïteit van je bedrijfsvoering. Samen integreren we beveiliging in de reguliere bedrijfsprocessen en helpen we je met een goed werkend calamiteitenplan.

Benieuwd welke voordelen de toepassing van Compliance & Security voor je bedrijf kunnen opleveren?

Neem contact met ons op om te horen hoe we je kunnen helpen om de veiligheid in je bedrijf te vergroten.

Mail Giss